Mentre una cèdula d’habitabilitat és vigent (15 anys) se’n pot sol·licitar una còpia, tant si és de primera ocupació com si és de segona ocupació.

Per saber si un habitatge té la cèdula d’habitabilitat vigent pot fer-se la consulta per número de cèdula o amb la referència cadastral des del web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (agenciahabitatge.gencat.cat)

Aquest tràmit només el pot fer presencialment la propietat demanant CITA PRÈVIA, o bé per internet preferentment. Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius han de fer la tramitació per internet.

Còpia d'una cèdula vigent: es pot tramitar telemàticament en el portal de tràmits.

Sol·licitud copia cedula gencat

En el cas de sol·licitar la còpia presencialment, la documentació a aportar

  • Full de sol·licitud normalitzat, signat a mà
  • DNI propietat
  • Escriptures

Sol·licitud Duplicat Cedula

 

Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent. 

La pot sol·licitar la propietat de l’habitatge, el/la tècnic/a que certifica, l’administrador o un representant autoritzat.

És necessària per:

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
  • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

De segona ocupació: cal que us adreceu a un/a tècnic/a (arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a) per tal que faci el certificat d’habitabilitat corresponent. Després, el mateix tècnic ha de fer la tramitació directament a les oficines que correspongui de forma telemàtica.

Si la tramitació no la fa el tècnic, la pot fer la propietat (sempre aportant la documentació mínima obligatòria signada a mà per part del/la tècnic/a), presencialment demanant CITA PRÈVIA.

Cal presentar el certificat d’habitabilitat degudament formalitzat i signat a mà per part del/la tècnic/a, en alguns casos, documentació complementària. També s’han de pagar unes taxes, les quals no es pagaran a les nostres oficines.

Més informació

  • Trucant al 012 o al Consell Comarcal 977 327 155.
  • De forma telemàtica: a través de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (tramits.gencat.cat) si es tracta de segona ocupació.

Adreces d’interès:

  • Col·legi Oficial d'Aparelladors: Av. Francesc Macià, 6, Tarragona, tel. 977 212 799
  • Col·legi Oficial d'Arquitectes: C/ Sant Francesc, 20-22, Tarragona, tel. 977 249 367