En Consell Comarcal del Baix Camp gestiona el servei de recollida i manutenció dels animals domèstics abandonats.

El servei es porta a terme a tots aquells municipis que hagin efectuat la delegació d'aquest servei al Consell Comarcal del Baix Camp, mitjançant la formalització del corresponent conveni de col·laboració.

Per tal de promoure l'adopció d'aquestes mascotes, les persones interessades poden sol·licitar més informació a l'entitat que actualment té encarregat la realització d'aquest servei:

COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp