El Programa d’Actuació Comarcal 2021-2024 (PAC) és el full de ruta per a l’acció política i tècnica del Consell Comarcal del Baix Camp per als pròxims anys. Reflecteix la voluntat i el compromís de la institució per a dur a terme un conjunt de polítiques comarcals que permetin afrontar la realitat i les necessitats més immediates i urgents, alhora que desplegar estratègies que impulsin profundes i perdurables transformacions en el model territorial. Concebut com a un document viu, dinàmic i obert a la seva permanent adaptació als futurs escenaris territorials, vol posar èmfasi en les preocupacions que ha d’afrontar la comarca amb una mirada i compromís específic en la lluita contra els efectes i l’impacte social, econòmic i mediambiental derivats de la pandèmia de la COVID-19. En aquest sentit, el present PAC contempla les bases del PAC 2017-2020. La redacció va iniciar-se l’octubre de 2019, en constituir-se el consell. Amb la Comissió del PAC renovada, s’oferia l’oportunitat de recollir els encerts del document precedent per revisar-lo, actualitzar-lo i ampliar-ne els continguts adequant-los al moment.