El Servei d'Atenció Integral LGBTI (SAI) és un servei creat des del Departament de Treball, Afers Socials i família de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb els ens locals, per sensibilitzar i informar a persones i entitats, amb l'objectiu de mostrar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir l'LGBTIfòbia.

Aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a les situacions de discriminació i a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, consolidant-se com a referent local del col•lectiu de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

EL SAI Baix Camp té signat el conveni amb la Generalitat. Atenem tots els municipis de la comarca excepte Reus i Cambrils, que tenen un servei propi. Oferim un servei gratuït, confidencial i de proximitat, situat al Consell Comarcal del Baix Camp, però amb possibilitat d'itinerància.

El col·lectiu LGBTI front la COVID-19

En aquest enllaç podeu descarregar la guia de recursos publicada pel Ministeri d'Igualtat per fer front a l'exclusió i a discriminacions per orientació sexual i identitat de gènere durant la crisi per COVID-19.

Us podem donar suport en:

 • Assessorament sobre com treballar els temes a l'aula/centre.
 • Assessorament jurídic i psicològic, realitzat pel Col•legi Oficial de Psicologia de Catalunya, per a les persones usuàries del servei.
 • Borsa de material i recursos a la vostra disposició.
 • Derivació de casos d'alumnat /suport a les famílies.
 • Atenció i/o derivació a serveis especialitzats en situacions de discriminació per raó d'identitat, orientació i expressió de gènere.
 • A secundària: possibilitat de fer tallers als centres.
 • Informació sobre els recursos dels quals poden disposar les persones LGBTI.
 • Formació i sensibilització a professorat.
 • Atenció, gestió i tramitació de denúncies en casos de discriminació o violència contra persones LGBTI.
 • Gestió de targetes sanitàries amb nom sentit.
 • Alumnat: informació de com denunciar i gravar les agressions.

Treballem amb:

 • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • SAIs del territori.
 • Serveis Especialitzats.
 • Entitats del territori.

Enllaços d'interès:


COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp