El SIAD, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones és un servei que ofereix el Consell Comarcal del Baix Camp i gestiona el Departament de Serveis Socials de l'ens comarcal.

QUÈ OFEREIX AQUEST SERVEI?

Ofereix INFORMACIÓORIENTACIÓ i ASSESSORAMENT en tots els aspectes relacionats amb la vida de les DONES:

 • Acollida.
 • Suport psicològic.
 • Suport jurídic.
 • Atenció social.
 • Orientació i informació laboral.
 • Dinamització del teixit associatiu.
 • Detecció i atenció a les violències contra les Dones.
 • Grups socioinformatius i tallers d'eines personals.

A QUI S'ADREÇA?

A totes les dones dels municipis de la comarca del Baix Camp.

El desenvolupament d'aquest servei es basa en el Pla de Polítiques de Dones 2016-2019, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Camp (que es pot descarregar a continuació), des d'on es defineixen les línies estratègiques d'actuació per atendre aquest col·lectiu i treballar contra la discriminació i la igualtat de gèneres.

Descarregar: Pla de Polítiques de Dones 2016-2019

900 900 120    CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones:

 • Peticions d'informació de dones que viuen situacions de violència.
 • Peticions d'informació sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d'assistència a la violència contra les dones.
 • Sol·licituds d'assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.
 • Activació del servei d'intervenció en crisis greus en l'àmbit de la violència masclista (24h/365 dies de l'any), procedent de qualsevol Ajuntament i/o Consell Comarcal, amb el previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar.

Aquest servei disposa de professionals, advocades i psicòlogues, que poden contactar amb els serveis d'emergència, si és necessari. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà, l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, el rus, l'àrab, el romanès, el croat i el xinès (mandarí).

Guia d'usos no sexistes de la llengua

Maleta Coeducativa

Documentació:

 

COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp