Actualització de l’estat de l’incendi a la campa vegetal de Secomsa