L’aprenentatge fora de l’aula, una de les prioritats dels cursos de català per a persones adultes