Comaigua presenta els primers resultats del projecte LIFE REMAR per a la recàrrega de l’aqüífer del Baix Camp