El Consell Comarcal del Baix Camp presenta el Protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci de la comarca