El ple del Consell Comarcal aprova per unanimitat el Protocol Comarcal d’actuació davant les violències de gènere