El Servei de Primera Acollida ha ofert formació a 170 persones durant el 2021