El servei de transport escolar engega el curs 2022 – 23 amb 1.401 alumnes i 41 rutes diferents