Els serveis d’intervenció socioeducativa d’estiu atenen 63 infants