Finalitza el projecte pilot de compra pública d’innovació de recollida selectiva de residus municipals