Finalitzen les tasques de la brigada forestal del Pla d’Ocupació 2022