La presidenta del Consell Comarcal acaba les visites institucionals als ajuntaments de la comarca