Més del 60 % de les mediacions gestionades per l’Oficina de Consum de Reus i el Baix Camp es resolen per un acord entre les parts