El Consell Comarcal del Baix Camp participa en la reunió del Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona