Secomsa se suma al Dia Internacional del Medi Ambient