Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal, dimarts 22 de febrer