El Consell Comarcal dona suport al Dia de la visibilitat bisexual