Ocell de Foc organitza un taller de Role-playing per a fer front a les entrevistes de feina