El Consell Comarcal promou l’educació viària en set centres de la comarca