23 de maig de 2024

El Departament d’Educació assigna prop de 8 milions d’euros al Consell Comarcal del Baix Camp per finançar els serveis delegats durant el curs 2023-2024

El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, celebrat el 30 d’abril de 2024, va aprovar per unanimitat de les persones assistents l’addenda econòmica que s’incorpora al conveni subscrit amb el Departament d’Educació per al finançament dels serveis delegats durant el curs 2023-2024. L’import total autoritzat de despesa és de 7.922.362,15 €.
19 de juny de 2023

El Consell Comarcal promou l’educació viària en set centres de la comarca

El Consell Comarcal del Baix Camp, a través del conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria d’educació per a la mobilitat segura, ha dut a terme durant el curs escolar 2023-2024 diferents activitats d’educació viària.
23 de maig de 2024

El Departament d’Educació assigna prop de 8 milions d’euros al Consell Comarcal del Baix Camp per finançar els serveis delegats durant el curs 2023-2024

El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, celebrat el 30 d’abril de 2024, va aprovar per unanimitat de les persones assistents l’addenda econòmica que s’incorpora al conveni subscrit amb el Departament d’Educació per al finançament dels serveis delegats durant el curs 2023-2024. L’import total autoritzat de despesa és de 7.922.362,15 €.
19 de juny de 2023

El Consell Comarcal promou l’educació viària en set centres de la comarca

El Consell Comarcal del Baix Camp, a través del conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria d’educació per a la mobilitat segura, ha dut a terme durant el curs escolar 2023-2024 diferents activitats d’educació viària.