Departament d’Ensenyament

23 de maig de 2024

El Departament d’Educació assigna prop de 8 milions d’euros al Consell Comarcal del Baix Camp per finançar els serveis delegats durant el curs 2023-2024

El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, celebrat el 30 d’abril de 2024, va aprovar per unanimitat de les persones assistents l’addenda econòmica que s’incorpora al conveni subscrit amb el Departament d’Educació per al finançament dels serveis delegats durant el curs 2023-2024. L’import total autoritzat de despesa és de 7.922.362,15 €.
23 de maig de 2024

El Departament d’Educació assigna prop de 8 milions d’euros al Consell Comarcal del Baix Camp per finançar els serveis delegats durant el curs 2023-2024

El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, celebrat el 30 d’abril de 2024, va aprovar per unanimitat de les persones assistents l’addenda econòmica que s’incorpora al conveni subscrit amb el Departament d’Educació per al finançament dels serveis delegats durant el curs 2023-2024. L’import total autoritzat de despesa és de 7.922.362,15 €.