15 de juliol de 2024

Recull d’activitats d’estiu de Tempsxcures a la comarca

El Consell Comarcal del Baix Camp, compromès amb la necessitat de donar valor a les cures, té desplegat en 25 municipis de la comarca el programa Temps per Cures, impulsat per la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa del departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat per donar servei de cures per a infants i adolescents de 0 a 14 anys fora del temps escolar, garantint el seu dret a la cura i alliberant temps per a les famílies i les persones que cuiden, majoritàriament dones.
10 de maig de 2024

Un total de 24 municipis del Baix Camp implementen TempsXCures durant el 2023

Un total de 24 municipis de la comarca han implementat la política de TempsXCures durant el 2023 amb un total de 45 serveis: 4 ludoteques; 20 casals en períodes no lectius; 15 serveis de cura puntual en equipaments i 6 espais d’acollida a l’escola fora de l’horari escolar. Més del 80% de les activitats han estat gratuïtes, i quan hi ha hagut cost, s’han prioritzat sempre els col·lectius més desafavorits.
15 de juliol de 2024

Recull d’activitats d’estiu de Tempsxcures a la comarca

El Consell Comarcal del Baix Camp, compromès amb la necessitat de donar valor a les cures, té desplegat en 25 municipis de la comarca el programa Temps per Cures, impulsat per la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa del departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat per donar servei de cures per a infants i adolescents de 0 a 14 anys fora del temps escolar, garantint el seu dret a la cura i alliberant temps per a les famílies i les persones que cuiden, majoritàriament dones.
10 de maig de 2024

Un total de 24 municipis del Baix Camp implementen TempsXCures durant el 2023

Un total de 24 municipis de la comarca han implementat la política de TempsXCures durant el 2023 amb un total de 45 serveis: 4 ludoteques; 20 casals en períodes no lectius; 15 serveis de cura puntual en equipaments i 6 espais d’acollida a l’escola fora de l’horari escolar. Més del 80% de les activitats han estat gratuïtes, i quan hi ha hagut cost, s’han prioritzat sempre els col·lectius més desafavorits.